• Decyzja środowiskowa

  Wykonamy dla Ciebie kompletną kartę informacyjną inwestycji czyli wniosek o wydanie  decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ). Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich koncernów, starając się podejść do każdego klienta indywidualnie. Koszt wykonania standardowego wniosku 
 • Pozwolenie zintegrowane

  Sporządzamy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wszelkich zmian tych pozwoleń.  Wykonaliśmy opracowania dla kilkudziesięciu instalacji zarówno o charakterze  przemysłowym jak i rolniczym.  Staramy się zawsze dopasować do potrzeb klienta oraz lokalnej specyfiki danej instalacji. Koszt wykonania wniosku
 • Pozwolenie wodnoprawne

  Możemy sporządzić dla Ciebie profesjonalny operat wodnoprawny i  uzyskać pozwolenia wodnoprawne na: wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód powierzchniowych,budowę urządzeń wodnych, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje  szkodliwe.  Koszt wykonania wniosku o wydanie pozwolenia
 • Pozwolenie emisyjne

  Wykonamy dla Ciebie wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego  oraz sporządzimy wymagane zgłoszenie emisyjne instalacji. Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich instalacji przemysłowych, znamy specyfikę różnych źródeł emisji. Potrafimy doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązania. Koszt

Kim jesteśmy...

Działamy na rynku od 1998 roku, zajmując się z powodzeniem, szeroko pojętym doradztwem z zakresu ochrony środowiska. Nasz zespół tworzy grupa dobrze wykształconych i doświadczonych profesjonalistów. Każdy z nich zajmuje się swoją specjalizacją (ochrona wód, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, ochrona przyrody, gospodarka odpadami) tak aby wszystkie opracowania były na jak najwyższym poziomie.