Analiza legalności inwestycji

Wykonujemy na zlecenia firm i osób fizycznych badania legalności inwestycji :

  • istniejących,
  • w fazie planowania,
  • w fazie realizacji.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie sprawdzamy czy dany obiekt lub jego projekt został zrealizowany zgodnie z prawem ochrony środowiska. W przypadku negatywnego wyniku badania proponujemy naszym klientom działania zmierzające do wyegzekwowania od inwestora przestrzegania prawa. Możemy skutecznie zablokować nielegalne działania inwestora. Możemy też pomoc bronić się inwestorowi przed złośliwymi i  nielegalnymi działaniami sąsiadów

W ww. zakresie możemy reprezentować zleceniodawcę przed wszystkimi stronami i urzędami w trakcie całego postępowania. Koszt naszych działań ustalany jest zawsze indywidualnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@ecer.pl  Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym  zakresie :