About: Ecer.pl

Recent Posts by Ecer.pl

0

Ewidencja odpadów po nowemu

Submitted by on nie, 18/01/2015 - 12:09
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory dokumentów dotyczących ewidencji odpadów. Pojawił się również nowy dokument – karta ewidencji odpadów niebezpiecznych. Nowe dokumenty można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973). Nowe wzory dokumentów dotyczą: karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO), karty komunalnych Czytaj dalej
0

Nowy katalog odpadów

Submitted by on wt, 13/01/2015 - 13:11
Od początku stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). Nowy katalog wprowadzono z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. transponującej do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Zgodnie z art. 250 ust. 1. ustawy Czytaj dalej
0

Kończą się terminy obowiązywania zezwoleń odpadowych

Submitted by on pon, 08/12/2014 - 12:54
Do 23 stycznia 2015 r. będą obowiązywały zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się Czytaj dalej
0

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Submitted by on pon, 03/11/2014 - 12:17
W imieniu spółki Ecer Technika Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 92/94 zapraszam wszystkich potencjalnych zainteresowanych wykonaniem analizy prawnej dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu systemu informatycznego klasy B2B integrującego zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami w MSP w ramach projektu WND-POIG.08.02.00-30-204/14. zaproszenie, formularz Z wyrazami szacunku Jacek Zandecki Prezes Zarządu Ecer Czytaj dalej
0

Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

Submitted by on śr, 17/09/2014 - 12:22
Równocześnie z nowelizacją Prawa Ochrony Środowiska weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z obowiązku dostosowania polskich przepisów do zmian wprowadzonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE która to poszerzyła listę instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, Czytaj dalej

Recent Comments by Ecer.pl

    No comments by Ecer.pl yet.