About: Ecer.pl

Recent Posts by Ecer.pl

0

Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015

Submitted by on pon, 16/02/2015 - 8:24
W sierpniu zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. 2014. 648). Obwieszczenie to przedstawia: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – Czytaj dalej
0

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami ważne jeszcze przez rok

Submitted by on pon, 26/01/2015 - 8:20
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. miały stracić ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Jednak termin ważności decyzji z zakresu gospodarowania odpadami został przesunięty o rok. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122), zgodnie z którą wydane Czytaj dalej

Recent Comments by Ecer.pl

    No comments by Ecer.pl yet.