Oferta

Decyzja środowiskowa

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:34
Wykonamy dla Ciebie kompletną kartę informacyjną inwestycji czyli wniosek o wydanie  decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ). Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich koncernów, starając się podejść do każdego klienta indywidualnie. Koszt wykonania standardowego wniosku  uzależniony jest zawsze od skomplikowania technologii, lokalizacji inwestycji, sąsiedztwa obszarów chronionych, itp. Czas wykonania opracowania to 1-3 Czytaj dalej

Pozwolenie zintegrowane

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:32
Sporządzamy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wszelkich zmian tych pozwoleń.  Wykonaliśmy opracowania dla kilkudziesięciu instalacji zarówno o charakterze  przemysłowym jak i rolniczym.  Staramy się zawsze dopasować do potrzeb klienta oraz lokalnej specyfiki danej instalacji. Koszt wykonania wniosku wydanie pozwolenia zintegrowanego lub jego zmianę zawsze ustalany jest indywidualnie. Czas wykonania opracowania to 2-4 tygodnie. Aby Czytaj dalej

Pozwolenie wodnoprawne

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:31
Możemy sporządzić dla Ciebie profesjonalny operat wodnoprawny i  uzyskać pozwolenia wodnoprawne na: wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód powierzchniowych,budowę urządzeń wodnych, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje  szkodliwe.  Koszt wykonania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego uzależniony jest od rodzaju i skomplikowania sprawy. Czas wykonania opracowania to 2-4 tygodnie. Aby dowiedzieć się Czytaj dalej

Pozwolenie emisyjne

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:30
Wykonamy dla Ciebie wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego  oraz sporządzimy wymagane zgłoszenie emisyjne instalacji. Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich instalacji przemysłowych, znamy specyfikę różnych źródeł emisji. Potrafimy doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązania. Koszt wykonania wniosku o decyzję/zgłoszenie kształtuje się najczęściej od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Aby dowiedzieć się więcej Czytaj dalej

Gospodarka odpadami

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:28
Uzyskamy dla Ciebie niezbędne decyzje z zakresu gospodarki odpadami. Nie zależnie czy potrzebujesz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie) możemy Ci pomóc. Wykonujemy w szczególności wnioski o :   pozwolenie na wytwarzanie odpadów zezwolenie na przetwarzanie odpadów zezwolenie na transport odpadów uznanie odpadu za produkt uboczny utratę statusu odpadu Czytaj dalej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:25
Wykonamy dla Ciebie szybko i fachowo coroczne sprawozdanie oraz rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska związanych z: wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi poborem wód składowaniem odpadów. Postaramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zoptymalizować wysokość tych opłat. Potrafimy doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązania. Koszt wykonania  Czytaj dalej

Analiza legalności inwestycji

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:22
Wykonujemy na zlecenia firm i osób fizycznych badania legalności inwestycji : istniejących, w fazie planowania, w fazie realizacji. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie sprawdzamy czy dany obiekt lub jego projekt został zrealizowany zgodnie z prawem ochrony środowiska. W przypadku negatywnego wyniku badania proponujemy naszym klientom działania zmierzające do wyegzekwowania od inwestora przestrzegania prawa. Możemy skutecznie Czytaj dalej

Odwołania od decyzji administracyjnych

Dodany przez w wt, 06/08/2013 - 14:18
Prowadzimy na zlecenie naszych klientów i w ich imieniu postępowania administracyjne, a w szczególności: postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO), przed Wojewodami oraz przed Ministrem Ochrony Środowiska postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Sporządzamy profesjonalne zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych i skargi od decyzji organów II instancji, Czytaj dalej