Wyjaśnienia

Jak wygląda procedura dotycząca zezwoleń na przetwarzanie odpadów?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 11:20
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów składasz do starosty, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwych ze względu na lokalizacje przedsięwzięcia. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 42 ustawy o odpadach musisz załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana) oraz w zależności od wnioskowanej działalności inne wymagane ustawowo załączniki: Czytaj dalej

Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia odpadowego?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 11:15
Przy składaniu wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów opłata skarbowa uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli zaliczasz się do dużych podmiotów gospodarczych zapłacisz 2011 zł, jeżeli prowadzisz działalność wytwórcza w rolnictwie, zaliczasz się do mikroprzedsiębiorców lub małych i średnich przedsiębiorców zapłacisz 506 zł. Przy składaniu wniosku o zezwolenie na przetwarzanie, zbieraniu lub transport odpadów zapłacisz 616 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa Czytaj dalej

Kiedy muszę mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Dodany przez w czw, 14/11/2013 - 11:09
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musisz uzyskać jeśli w wyniku eksploatacji instalacji wytwarzasz rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Do tych ilości nie wliczasz odpadów powstałych poza instalacją czyli np. wytwarzanych w związku z wymianą urządzeń biurowych czy prowadzonymi pracami budowlanymi, porządkowymi, usługowymi itp. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 kwietnia Czytaj dalej

Jaki urząd wydaje pozwolenie emisyjne?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:31
Wniosek o uzyskanie pozwolenia emisyjnego składasz do starosty właściwego ze względu na lokalizacje instalacji. W przypadku, gdy twoja instalacja znajduje się na terenach zamkniętych wniosek kierujesz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a gdy zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko do Marszałka Województwa. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 Czytaj dalej

Jak wygląda procedura dotycząca pozwolenia emisyjnego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:29
Wniosek o uzyskanie pozwolenia emisyjnego składasz do starosty, marszałka województwa (w przypadku przedsięwzięć dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo) lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych). Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, załączasz dowód Czytaj dalej

Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:28
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia emisyjnego różni się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy zaliczasz się do dużych przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 2011 zł., gdy prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie lub zaliczasz się do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 506 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie Czytaj dalej
Strona 3 z 612345...Ostatnia »