Wyjaśnienia

Ile trwa procedura wydania pozwolenia zintegrowanego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:09
Gdy składasz wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy lub twój wniosek dotyczy zmiany warunków pozwolenia w związku z zamiarem wprowadzenia istotnych zmian w warunkach funkcjonowania instalacji, pozwolenie zintegrowane uzyskasz w terminie do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Jak wygląda procedura dotycząca pozwolenia zintegrowanego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:07
Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego składasz do starosty, a w przypadku przedsięwzięć dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo – do marszałka województwa. Do wniosku sporządzonego zgodnie z art. 184 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załączasz dowód wniesienia opłaty skarbowej i opłaty rejestracyjnej oraz pozostałe załączniki określone w art. 208 w/w ustawy. Bez uiszczenia opłat wniosek Czytaj dalej

Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:06
Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obarczone jest opłatą skarbową oraz opłatą rejestracyjną. W przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą i zaliczasz się do dużych przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 2011 zł., gdy prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie lub zaliczasz się do mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorców koszt opłaty skarbowej wynosi 506 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie Czytaj dalej

Kiedy muszę mieć pozwolenie zintegrowane?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 13:04
Pozwolenie zintegrowane musisz uzyskać jeżeli prowadzisz instalację, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wykaz instalacji które wymagają pozwolenia zintegrowanego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Czytaj dalej

Kto jest stroną postępowania o wydanie DUŚ?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:58
Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej są właściciele działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz działek które znajdują się w zasięgu oddziaływania tego przedsięwzięcia. Stroną postępowania może być również organizacja ekologiczna, która zgłosi chęć udziału w postępowaniu. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego Czytaj dalej

Czy raport OOŚ i DUŚ to samo?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:57
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z dokumentów które musisz załączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli twoje przedsięwzięcie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia z I grupy oraz z II grupy jeżeli właściwy organ nakazał sporządzenie raportu). W Raporcie OOŚ zawarte są wszystkie informacje, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować Czytaj dalej

Kto opiniuje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:57
Wójt, burmistrz lub prezydent misa do którego składasz wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zobowiązany jest do wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej właściwych ze względu na lokalizacje inwestycji. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Czytaj dalej
Strona 5 z 6« Pierwsza...23456