Wyjaśnienia

Jaki urząd wydaje DUŚ?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:55
W zależności od rodzaju inwestycji której realizacji się podejmujesz jak i od jej lokalizacji, wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej składasz do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – m.in. dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych, dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej i innych, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dla inwestycji w zakresie Czytaj dalej

Ile trwa procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:54
Składając wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej musisz liczyć się z tym, że procedura uzyskania DUŚ może potrwać ok. 6 miesięcy. Czas trwania postępowania zależy od kompletności składanego wniosku, terminu wydania opinii albo uzgodnień przez organy opiniujące oraz od udziału społeczeństwa w postępowaniu. Rzetelnie sporządzony raport OOŚ lub karta informacyjna przedsięwzięcia może obejść się bez uzupełnień Czytaj dalej

Jak wygląda procedura dotycząca DUŚ?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:53
Pierwszym krokiem który musisz podjąć jest ustalenie do której grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) zalicza się twoja inwestycja. Od tego zależy czy będziesz musiał przeprowadzić ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko czy nie. Dla przedsięwzięć z Czytaj dalej

Ile kosztuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:53
Składając wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej musisz liczyć się z kosztami opłaty skarbowej. Niezależnie od tego czy prowadzisz małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, opłata skarbowa jest jednakowo wysoka i wynosi 205 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku. Opłatę Czytaj dalej

Kiedy muszę mieć DUŚ?

Dodany przez w śr, 30/10/2013 - 8:51
Planując nowe inwestycje, modernizacje lub remont Zakładu sprawdź czy twoje przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli realizacja twojej inwestycji będzie w jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływać na środowisko np. poprzez: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, zrzuty ścieków, składowanie odpadów, zmiany ukształtowania i struktury powierzchni ziemi, usuwanie roślinności, emitowanie hałasu czy uciążliwych Czytaj dalej
Strona 6 z 6« Pierwsza...23456