Ile kosztuje operat wodnoprawny?

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego musisz załączyć potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej w wysokości 217 zł. Kwota ta jest jednakowa dla wszystkich wniosków o pozwolenie wodnoprawne bez względu czy dotyczą szczególnego korzystania z wód czy budowy urządzeń wodnych. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – starosty lub marszałka  województwa. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)