Ile kosztuje postępowanie przed SKO a potem sądami?

Odwołanie od decyzji skierowane do SKO jest bezpłatne. Opłatę skarbową ponosisz jedynie w przypadku ustalenia pełnomocnictwa – 17 zł za każdego pełnomocnika.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez SKO, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Zaskarżenie decyzji SKO jest płatne. Koszty opłaty sadowej są uzależnione od rodzaju zaskarżanej decyzji. Wysokość opłat sądowych określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2003.221.2193 ze zm.).

Przykładowo za złożenie skargi na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym zapłacisz 100 zł, za skargi dotyczące koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej zapłacisz od 500 zł do 10 000 zł.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2003.221.2193 ze zm.)