Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia odpadowego?

Przy składaniu wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów opłata skarbowa uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli zaliczasz się do dużych podmiotów gospodarczych zapłacisz 2011 zł, jeżeli prowadzisz działalność wytwórcza w rolnictwie, zaliczasz się do mikroprzedsiębiorców lub małych i średnich przedsiębiorców zapłacisz 506 zł. Przy składaniu wniosku o zezwolenie na przetwarzanie, zbieraniu lub transport odpadów zapłacisz 616 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)