Ile trwa procedura wydania pozwolenia zintegrowanego?

Gdy składasz wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy lub twój wniosek dotyczy zmiany warunków pozwolenia w związku z zamiarem wprowadzenia istotnych zmian w warunkach funkcjonowania instalacji, pozwolenie zintegrowane uzyskasz w terminie do 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)