Jak bronić się przed donosami złośliwego sąsiada?

Mimo, iż działasz zgodnie z prawem, posiadasz wszystkie niezbędne pozwolenia a przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych uchybień twój sąsiad bezustannie śle na ciebie donosy – nie pozwól się zastraszyć. Jeżeli donosy faktycznie są bezzasadne, a ugoda z sąsiadem nie jest możliwa, możesz zgłosić sprawę o nękanie lub zawiadomić prokuraturę o składaniu fałszywych zeznań.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 ze zm.)