Jaki urząd wydaje pozwolenie emisyjne?

Wniosek o uzyskanie pozwolenia emisyjnego składasz do starosty właściwego ze względu na lokalizacje instalacji. W przypadku, gdy twoja instalacja znajduje się na terenach zamkniętych wniosek kierujesz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a gdy zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko do Marszałka Województwa.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)