Kiedy muszę mieć pozwolenie emisyjne a kiedy zgłoszenie?

Pozwolenie emisyjne czyli decyzje upoważniającą do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, musisz uzyskać dla instalacji z której odprowadzane są zanieczyszczenia w sposób zorganizowany (za pomocą wentylatorów, kominów, zaworów itp.), emitowane substancje objęte są poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia oraz nie jest w niej prowadzona działalność wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881).

Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza musisz dokonać w przypadku, gdy twoja instalacja wymieniona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880). Zgodnie z tym, zgłoszeniu podlegają instalacje które nie wymagają pozwolenia emisyjnego poza wyjątkami określonymi w w/w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881)

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880)