Kiedy muszę mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musisz uzyskać jeśli w wyniku eksploatacji instalacji wytwarzasz rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Do tych ilości nie wliczasz odpadów powstałych poza instalacją czyli np. wytwarzanych w związku z wymianą urządzeń biurowych czy prowadzonymi pracami budowlanymi, porządkowymi, usługowymi itp.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)