Kiedy muszę mieć pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane musisz uzyskać jeżeli prowadzisz instalację, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wykaz instalacji które wymagają pozwolenia zintegrowanego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2002.122.1055). Pozwolenie zintegrowane łączy w sobie pozwolenia sektorowe: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, pobór wód i odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Brak tego pozwolenia jest równoznaczne z wstrzymaniem pracy czy zamknięciem instalacji.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2002.122.1055)