Nie godzę się na samowolę budowlaną sąsiada. Co robić?

W przypadku, gdy sąsiad stawia na swojej działce nielegalną budowle, podwyższa teren, czy odprowadza wody opadowe na twoją działkę możesz się bronić. Sprawdź w starostwie, czy sąsiad ma pozwolenie na budowę lub zgłosił roboty budowlane i czy w projekcie uwzględniono podniesienie terenu, sposób odprowadzania wód opadowych itp. – jako właściciel działki sąsiedniej masz prawo udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę na prawach strony. Jeżeli okaże się, że sąsiad działa niezgodnie z prawem, sprawę możesz zgłosić do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Wtedy inspektor może wydać nakaz rozbiórki nielegalnej budowli i przywrócenie działki do stanu pierwotnego lub zalegalizowania budowy. Gdy wody opadowe faktycznie zalewają twoją posesję możesz złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o nakazanie sąsiadowi przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania odpowiednich urządzeń zapobiegających podtapianiu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 ze zm.)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 ze zm.)