Odwołania od decyzji administracyjnych

Prowadzimy na zlecenie naszych klientów i w ich imieniu postępowania administracyjne, a w szczególności:

  • postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO), przed Wojewodami oraz przed Ministrem Ochrony Środowiska
  • postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA) i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

Sporządzamy profesjonalne zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych i skargi od decyzji organów II instancji, łącząc wiedzę prawniczą z wieloletnim doświadczeniem oraz bezcennymi wiadomościami technicznymi. Koszty tych usług ustalane są zawsze indywidualnie.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń 61 813 98 97 lub wyślij zapytanie mailem biuro@ecer.pl  Możesz też zapoznać się z poniższą  listą najczęściej zadawanych pytań w tym  zakresie :