W sierpniu zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. 2014. 648). Obwieszczenie to przedstawia: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – Czytaj dalej