Wszystkim przedsiębiorcom zobowiązanym do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska przypominamy o zmianie systemu naliczania opłat środowiskowych. Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.2012.1342), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.). Zgodnie nowym brzmieniem ustawy POŚ, podmioty korzystające ze Czytaj dalej