Decyzje z zakresu gospodarki odpadami ważne jeszcze przez rok

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. miały stracić ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r.

Jednak termin ważności decyzji z zakresu gospodarowania odpadami został przesunięty o rok. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122), zgodnie z którą wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,

  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r.

Tak więc nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom dodatkowy rok na uzyskanie odpowiednich zezwoleń i decyzji z zakresu zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

Podstawa prawna:

Scroll to Top