Ile kosztuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Składając wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej musisz liczyć się z kosztami opłaty skarbowej. Niezależnie od tego czy prowadzisz małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo, opłata skarbowa jest jednakowo wysoka i wynosi 205 zł. Dodatkowo przy zleceniu pełnomocnictwa kwota opłaty skarbowej rośnie o kolejne 17 zł za każdego pełnomocnika. Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku.

Opłatę skarbową wnosisz na konto organu wydającego decyzję – w większości przypadków jest to urząd gminy lub miasta, a dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Kwota opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.)

Scroll to Top