Oferta

Decyzja środowiskowa

Wykonamy dla Ciebie kompletną kartę informacyjną inwestycji czyli wniosek o wydanie  decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ). Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich koncernów, starając się podejść …

Decyzja środowiskowa Czytaj dalej »

Pozwolenie zintegrowane

Sporządzamy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wszelkich zmian tych pozwoleń.  Wykonaliśmy opracowania dla kilkudziesięciu instalacji zarówno o charakterze  przemysłowym jak i rolniczym.  Staramy się zawsze dopasować do potrzeb klienta …

Pozwolenie zintegrowane Czytaj dalej »

Pozwolenie wodnoprawne

Możemy sporządzić dla Ciebie profesjonalny operat wodnoprawny i  uzyskać pozwolenia wodnoprawne na: wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód powierzchniowych,budowę urządzeń wodnych, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających …

Pozwolenie wodnoprawne Czytaj dalej »

Pozwolenie emisyjne

Wykonamy dla Ciebie wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego  oraz sporządzimy wymagane zgłoszenie emisyjne instalacji. Działamy szybko i profesjonalnie. Pracowaliśmy dla małych warsztatów i wielkich instalacji przemysłowych, znamy specyfikę różnych źródeł …

Pozwolenie emisyjne Czytaj dalej »

Gospodarka odpadami

Uzyskamy dla Ciebie niezbędne decyzje z zakresu gospodarki odpadami. Nie zależnie czy potrzebujesz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie) możemy Ci pomóc. Wykonujemy w …

Gospodarka odpadami Czytaj dalej »

Scroll to Top