Kto jest stroną postępowania o wydanie DUŚ?

Stroną postępowania o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, poza prowadzącym instalację, są właściciele działek na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania. Ponadto stroną postępowania może być również organizacja ekologiczna, która zgłosi chęć udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm)

Zadzwoń
+48 500 100 483
Zadzwoń
Przewiń do góry