Polityka prywatności

Polityka Prywatności – RODO

 1. Operatorem Serwisu www.ecer.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO” lub „Spółka”) jest spółka BESPOKE GRUPA DORADCZA SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 898-226-36-78, KRS: 0000883852, REGON: 388161768.
 2. Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:
  1. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znane jako „ciasteczka”),
  2. Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym,
 3. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
  2. realizacji obowiązków spółki BESPOKE GRUPA DORADCZA SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  3. ochrony praw spółki BESPOKE GRUPA DORADCZA SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
  4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,

BESPOKE GRUPA DORADCZA SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu mogą przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Spółka ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Spółka zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Spółka wdrożyła u siebie Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres lub innego organu nadzorczego.

Jako Administrator, BESPOKE GRUPA DORADCZA SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych spółką BESPOKE GRUPA DORADCZA SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem e-mail: biuro@grupabespoke.pl lub pod numerem telefonu: 575-330-339.

 

Informacje dodatkowe:

Cookies
Zebrane pliki Cookies są przez ADO przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.zandecki.pl wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Zadzwoń
61 813 98 97
Zadzwoń
Przewiń do góry