Kończą się terminy obowiązywania zezwoleń odpadowych

Do 23 stycznia 2015 r. będą obowiązywały zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 …

Kończą się terminy obowiązywania zezwoleń odpadowych Czytaj dalej »