ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu spółki Ecer Technika Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 92/94 zapraszam wszystkich potencjalnych zainteresowanych wykonaniem analizy prawnej dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu systemu informatycznego klasy B2B integrującego zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami w MSP w ramach projektu WND-POIG.08.02.00-30-204/14.

zaproszenie, formularz

Z wyrazami szacunku
Jacek Zandecki
Prezes Zarządu
Ecer Technika Sp. z o.o.

Scroll to Top