ZASADY WSPÓŁPRACY

ZASADY WSPÓŁPRACY

Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się dostosować zarówno do jego potrzeb jak i możliwości. Wynagrodzenie to również rzecz indywidualna uzależniona od charakteru sprawy a co za tym idzie nakładu pracy i czasu jaki trzeba na nią poświęcić. Wynagrodzenie zawsze ustalamy przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych.

Stosujemy następujące zasady wynagradzania:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – jego wysokość ustalana jest z góry przed rozpoczęciem
    świadczenia usług. Jest to wynagrodzenie, które obejmuje całą sprawę, nie zależnie od
    długości jej trwania i ewentualnych komplikacji.
  • Wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość stawki godzinowej ustalana jest z
    góry przed rozpoczęciem świadczenia usług, natomiast ostateczna wysokość wynagrodzenia
    zależy od ilości efektywnie przepracowanych godzin przez Bespoke Grupa Doradcza sp.z.o.o. na rzecz Klienta.
Scroll to Top